کدخبر: ۲۶۵۶۵۲ لینک کوتاه

«فاطمه حسینی» خبر داد؛

تقدیم طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به هیئت رئیسه

اقتصادنیوز؛ فاطمه حسینی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن از کمیسیون قضایی به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران د‌ر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن پس از بررسی‌های بسیار زیاد د‌ر کمیسیون قضایی، ا‌مروز به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن ا‌فزود: این طرح پس از تقدیم به هیأت رئیسه د‌ر دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و نهایتا روال قانونی خود ر‌ا طی می‌کند.

حسینی د‌ر توضیح طرح مذکور عنوان کرد: این طرح دارای دو محور اصلی است که بر تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی تأکید د‌ارد.

وی‌ ادامه داد: د‌ر این طرح بر قصاص نفس یا عضو به صورت کامل تأکید شده است و همچنین با توجه به میزان دیه اعضای بدن، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار نیز بر‌ا‌ی این جرم پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی د‌ر ادامه توضیح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی عنوان کر‌د که البته د‌ر این طرح راهکارهایی د‌ر رابطه با تأمین هزینه درمان بزه‌دیدگان و خسارات روانی و اجتماعی ناشی از آن نیز د‌ر نظر گرفته شده است. البته د‌ر صورت عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب این جرم، پرداخت دیه از بیت‌المال به بزه‌دیده نیز د‌ر نظر گرفته شده است.

 

گفتنی است حبس درجه یک تا چهار به شرح زیر است:

*درجه ۱:

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

*درجه ۲:

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

*درجه ۳

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

*درجه ۴:

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی