مهمانان برنامه «فرمول یک» شبکه یک سیما خانواده ای بودند که مادر آن بعد از ٢٧ بار درخواست طلاق به خاطر کتک خوردن از همسرش توانست به زندگی مشترک ادامه دهد.