توضیح داماد علی نجفی درباره عزل علیزاده طباطبایی از وکالت شهردار سابق تهران + فیلم

اقتصاد نیوز: داماد شهردار سابق تهران دلیل عزل وکیل نجفی را شرح می دهد.