فیلم | وقتی برخورد ظریف صدای خنده خبرنگاران را بلند کرد

اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیش از دیدارش با گوترش دبیرکل سازمان ملل، در پاسخ به سوالات خبرنگاران واکنشی نشان داد که باعث خنده حاضرین در سالن شد.