اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیش از دیدارش با گوترش دبیرکل سازمان ملل، در پاسخ به سوالات خبرنگاران واکنشی نشان داد که باعث خنده حاضرین در سالن شد.