اقتصادنیوز؛ تصاویری که به تازگی از نفتکش توقیف شده انگلیسی در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد تمامی خدمه کشتی از نقشه خوان‌ها تا آشپزها به کار خود مشغول‌اند.