اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: فشار حداکثری آمریکا به جایی نمی رسد.