فیلم | روایت جهانگیری از بحران‌سازی یک خبرگزاری حکومتی

اقتصادنیوز؛ روایت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از جنجال آفرینی یک خبرگزاری وابسته به نهاد حکومتی بر سر نحوه توزیع بنزین و ایجاد بحران برای کشور را ببینید و بشنوید.