روحانی: تمام جلسات دولتی بالای ۱۵ نفر از شنبه در نقاط قرمز ممنوع است+ فیلم

روحانی: تمام جلسات دولتی بالای ۱۵ نفر از شنبه در نقاط قرمز ممنوع است.