کدخبر: ۲۷۳۹۱۰ لینک کوتاه

اولین گام اجرایی برای ادغام بانکها آغاز شد؛

صدور اطلاعیه خرید سهام بانک‌های نظامی

گروه بنگاه‌ها– فاطمه بهادری:از فردا یکشنبه اطلاعیه خرید سهام بانکها وموسسه اعتباری نظامی ادغامی در روزنامه های کثیر‌الانتشار منتشر می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز؛ این اطلاعیه ها اولین گام اجرایی بعد از اعلام رسمی بانک مرکزی از تصمیم برای ادغام پنج بانک وموسسه نظامی در بانک سپه است.در اطلاعیه مربوط به موسسه اعتباری کوثروبانک قوامین آمده است:براساس مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر اجازه انجام معاملات در خارج ساعت معاملاتی ,همه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر وابسته به نیروهای مسلح دارنده سهام بانک می توانند مطابق شرایط اعلامی نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

این اشخاص میتوانند به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو شرکت بورس اوراق بهادارتهران یا فرابورس تهران یا نماینده سهامداران عمده که مرتبط با یکی از کارگزاران فوق است,با ارایه دستور فروش وتکمیل فرمهای مربوطه اقدام کنند.

قیمت خرید سهام اشخاص حقیقی هر سهم یک هزار ریال(قیمت اسمی) است.قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیر وابسته به نیروهای مسلح نیز به ارزش تابلو (در زمان توقف نماد )است.

نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی ,سفارش بدون محدودیت زمانی است.درصورتی که سهامداران در مهلت تعیین شده نسبت به ارایه دستور فروش اقدام نکنند,می توانند تا زمان ارزشگذاری سهام موسسه توسط کارشناسان رسمی تامل کرده وبراساس آن به ترتیبی که متعاقبا اعلام می شود,نسبت به فروش آن مبادرت کنند.