کدخبر: ۲۱۹۷۸۴ لینک کوتاه

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷ +جدول

اقتصادنیوز: بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز چهارشنبه 23 خرداد 97 آخرین قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 654,397 674,058 680,000 665,000 679,999 675,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 658,210 675,728 684,848 653,333 677,776 670,001
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 658,489 667,378 679,900 651,666 680,000 671,000
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 653,313 670,258 680,000 640,000 680,000 670,000
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 651,069 677,242 683,622 650,010 683,000 650,111
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 653,181 673,434 679,990 650,000 684,500 675,999
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 663,298 672,606 696,000 650,240 696,000 671,810
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 652,872 671,997 679,000 655,000 685,000 675,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 659,954 675,843 690,000 648,666 690,000 680,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 655,837 673,946 687,500 659,000 682,211 675,002
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 664,515 675,699 685,200 655,020 685,000 680,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 664,044 672,773 689,000 647,889 679,999 670,024
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 661,765 678,439 689,000 660,002 688,000 675,100
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 663,599 676,340 695,998 670,000 683,000 675,002
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 665,427 677,195 689,990 660,000 689,690 680,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 662,509 677,651 688,000 652,676 688,000 682,001
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 664,563 678,677 688,999 661,199 688,788 680,001
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 664,838 679,198 698,079 653,009 686,790 680,010
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 666,402 678,875 689,499 648,015 687,988 685,000
تملی6121 تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96 645,000 646,000 646,000 646,000 660,000 613,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 667,331 680,307 689,000 656,130 688,999 680,022
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 667,084 681,707 690,000 670,001 688,000 685,000
تملی7011 تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97 646,000 645,000 645,000 645,000 650,000 614,000
تملی7021 تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97 640,000 639,285 640,000 635,000 0 610,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 669,585 683,742 692,000 670,350 685,000 683,011