کدخبر: ۲۲۶۲۱۹ لینک کوتاه

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ +جدول

اقتصادنیوز: آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز دوشنبه 25 تیر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 680,790 689,999 689,999 689,999 689,499 675,555
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 682,946 690,000 690,000 690,000 699,999 670,002
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 691,509 682,000 682,000 682,000 695,000 682,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 681,800 686,331 690,000 680,022 686,000 682,222
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 690,856 695,000 695,000 695,000 695,000 683,333
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 685,915 675,000 675,000 675,000 695,000 685,555
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 689,747 688,000 688,000 688,000 724,234 688,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 691,516 678,933 683,120 665,000 696,664 682,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 688,980 694,277 694,996 680,000 694,996 681,111
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 678,743 670,001 670,002 670,000 688,780 675,555
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 692,016 699,000 699,000 699,000 690,000 682,222
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 682,524 682,820 683,125 682,667 696,999 684,729
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 689,166 683,505 689,000 677,100 689,000 685,570
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 690,324 689,622 698,000 680,000 695,879 686,600
تملی7011 تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97 615,229 590,000 590,000 590,000 640,000 0
تملی7031 تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97 609,000 600,000 600,000 600,000 600,000 0
تملی7021 تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97 625,659 625,741 626,000 625,000 644,784 0
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 689,895 691,097 695,000 681,035 694,000 685,012
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 692,361 686,849 699,769 671,000 698,000 695,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 691,887 689,236 699,480 680,123 694,991 690,000
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 696,070 698,349 700,000 692,010 699,999 696,000