قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه 9 مهر 97 +جدول

کدخبر: 241939
اقتصادنیوز: بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز دوشنبه 9 مهر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 597,590 609,398 610,000 600,000
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 606,958 591,913 610,000 602,222
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 604,573 610,000 630,000 591,244
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 595,929 599,048 600,000 595,111
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 592,449 589,817 599,000 586,666
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 611,122 617,469 620,000 611,111
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 602,838 598,089 618,988 605,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 605,529 591,932 625,360 600,002
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 604,858 614,977 618,888 603,111
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 605,144 614,401 619,800 605,555
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 602,236 612,154 609,999 600,570
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 608,903 616,089 624,999 620,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 602,139 590,977 624,990 600,000
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 610,855 617,015 633,980 610,001
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 624,689 624,484 629,800 621,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 612,354 620,168 627,999 620,020
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 606,532 615,358 628,990 620,000
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 613,285 626,439 629,990 623,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 613,393 620,920 629,000 626,001
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 609,871 622,224 629,650 620,000
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 610,671 623,061 623,000 621,001
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 614,338 623,148 629,798 620,008
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 614,436 625,926 625,000 622,500
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما