کدخبر: ۲۷۰۵۹۳ لینک کوتاه

قیمت سکه و طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | قیمت سکه بالا رفت

اقتصادنیوز: قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۷۱۴,۵۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و چهارده هزار و پانصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۱.۴۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت سکه در بازار امروز بالا رفت. 

11

اونس طلا امروز

قیمت هر اونس طلا در بازار امروز به 1,325 (یک هزار و سیصد و بیست و پنج ) دلار رسید، که نسبت به روز قبل 0.33 درصد کاهش داشت.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1325.41 4.41 0.33 درصد امروز
1329.82 1.66 0.12 درصد روز قبل
1328.16 1.82 0.13 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز به 429,180 (چهارصد و بیست و نه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 1.5 درصد افزایش داشت.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
429180 6460 1.5 درصد امروز
422720 14080 3.33 درصد روز قبل
436800 6700 1.53 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

 

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار در بازار امروز به 572,230 (پانصد و هفتاد و دو هزار و دویست و سی ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 1.5 درصد افزایش داشت.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
572230 8620 1.5 درصد امروز
563610 18780 3.33 درصد روز قبل
582390 8920 1.53 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

طلای 18 عیار / 740 در بازار امروز

 

قیمت طلای 18 عیار / 740 در بازار امروز به 423,500 (چهارصد و بیست و سه هزار و پانصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 1.51 درصد افزایش داشت.

جدول قیمت 3 روز اخیر طلای 18 عیار / 740
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
423500 6400 1.51 درصد امروز
417100 13900 3.33 درصد روز قبل
431000 6600 1.53 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

سکه بهار آزادی در بازار امروز

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز با افزایش 1.08 درصد از 4,543,000 (چهار میلیون و پانصد و چهل و سه هزار) تومان به 4,593,000 (چهار میلیون و پانصد و نود و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4593000 50000 1.08 درصد امروز
4543000 167000 3.67 درصد روز قبل
4710000 57000 1.21 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

 

قیمت سکه امامی امروز با افزایش 1.81 درصد از 4,648,000 (چهار میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار) تومان به 4,734,000 (چهار میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4734000 86000 1.81 درصد امروز
4648000 141500 3.04 درصد روز قبل
4789500 90500 1.88 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

نیم سکه در بازار امروز

 

قیمت نیم سکه امروز با کاهش 0.38 درصد از 2,630,000 (دو میلیون و ششصد و سی هزار) تومان به 2,620,000 (دو میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2620000 10000 0.38 درصد امروز
2630000 90000 3.42 درصد روز قبل
2720000 105000 3.86 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

قیمت ربع سکه امروز با کاهش 2.42 درصد از 1,690,000 (یک میلیون و ششصد و نود هزار) تومان به 1,650,000 (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1650000 40000 2.42 درصد امروز
1690000 50000 2.95 درصد روز قبل
1740000 40000 2.29 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

مثقال طلا امروز

 

قیمت هر مثقال طلا امروز با افزایش 1.5 درصد از 1,831,000 (یک میلیون و هشتصد و سی و یک هزار) تومان به 1,859,000 (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1859000 28000 1.5 درصد امروز
1831000 61000 3.33 درصد روز قبل
1892000 29000 1.53 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند