براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی؛

رشد 34.2 درصدی نقدینگی خرداد نسبت به خرداد 98 / رشد 2 برابری پول نسبت به شبه‌پول در خرداد 99 + جدول

کدخبر: 351985
اقتصادنیوز: در یک سال منتهی به خرداد امسال حجم پایه پولی 39.6 درصد و نقدینگی 34.2 درصد بوده که رشد اجزای نقدینگی رشد پول 61.5 درصد و رشد شبه‌پول 29.1 درصد بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی در خرداد ماه 99 رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشته است.

رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه با 7.5 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 98 و 34.2 درصد رشد نسبت به خرداد ماه 98 به 2 هزار و 657 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده است.

از این میزان سهم شبه پول 2 هزار و 155 هزار و 120 میلیارد تومان و سهم شبه‌پول 502 هزار و 50 میلیارد تومان پول بوده است. در یک سال منتهی به خرداد ماه 99، شبه پول 29.1 درصد و پول 61.5 درصد رشد داشته است.

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص معادل 57 هزار و 800 میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال 5.5 درصد کاهش و در یک سال منتهی به خرداد 99 به میزان 15.1 درصد افزایش یافته است.

علت رشد شدید و کم‌نظیر حجم پول در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال افزایش بی‌سابقه سپرده‌های دیداری است، به‌طوری که رشد سپرده دیداری در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری 70.4 درصد بوده است.

سپرده جاری که از اجزای سپرده دیداری محسوب می‌شود، در این دوره 12 ماهه 75.5 درصد و در سه ماهه اول امسال 24.8 درصد رشد کرده است. همچنین خالص چک‌ها هم 134.9 درصد رشد کرده است.

در مجموع حجم سپرده‌های دیداری از رقم 260 هزار و 650 میلیارد تومان به 444 هزار و 250 میلیارد تومان رسیده است که از این میزان 397 هزار و 250 میلیارد تومان سپرده جاری، 9750 میلیارد تومان خالص چک‌ها و 37 هزار و 250 میلیارد تومان را سایر تشکیل می‌دهد.

حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به 383 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8.6 درصد و در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال 39.6 درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر کامران ندری و تیمور رحمانی دو اقتصاددان کشور با اشاره به رشد شدید و عجیب شاخص‌های بورس، این رشدها را عاملی برای افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تبدیل شبه پول و به پول عنوان کردند.

ارقامی که در گزارش بانک مرکزی برای سپرده‌های دیداری و غیردیداری و حجم پول و شبه‌پول درج شده است، به‌روشنی این گزاره را تایید می‌کند.

عنوان سال 1399 میزان رشد در 12 ماه منتهی به خرداد 99 میزان رشد در 3 ماهه اول 99
نقدینگی 2،657،170 34.2 7.5
پایه پولی 383،350 39.6 8.6
شبه‌پول 2،155،120 29.1 5.4
پول 502،050 61.5 17.5
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 57،800 15.1 5.5-
کل سپرده‌های بخش غیردولتی 2،599،370 34.7 7.8
سپرده‌دیداری 444،250 70.4 21.3
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1،953،660 27.7 5.2
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 755،560 23.9 6.7
سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت 1،198،100 30.2 4.3

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما