کدخبر: ۱۶۶۹۶۳ لینک کوتاه

آغاز پخش فیلم های مستند تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ۹۶ از فردا + برنامه کامل

مستندات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از فردا در رسانه ملی پخش خواهد شد.

در ادامه پخش برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای انتخاباتی، بخش اول مستندهای انتخاباتی از ١٢ تا ١٨ اردیبهشت ساعت ١٨:٣٠ پخش خواهد شد.

براین اساس جدول پخش مستندات انتخاباتی به شرح زیر است:

١٢ اردیبهشت مستند سید مصطفی هاشمی طبا

١٣اردیبهشت مستند سید ابراهیم رئیسی

١٤اردیبهشت مستند سید مصطفی آقا میرسلیم

١٦ اردیبهشت مستند حسن روحانی

١٧ اردیبهشت مستند اسحاق جهانگیری

١٨ اردیبهشت مستند محمدباقر قالیباف

همچنین بخش دوم مستندهای انتخاباتی  از١٩ تا ٢٥ اردیبهشت ساعت ٢٢ پخش خواهد شد.

جدول پخش بخش دوم مستندات انتخاباتی نیز به شرح زیر است:

١٩ اردیبهشت مستند حسن روحانی

٢٠ اردیبهشت مستند سید مصطفی آقا میرسلیم

٢١ اردیبهشت مستند محمدباقر قالیباف

٢٣ اردیبهشت مستند اسحاق جهانگیری

٢٤ اردیبهشت مستند سیدابراهیم رئیسی

٢٥ اردیبهشت مستند سید مصطفی هاشمی طبا