کدخبر: ۱۶۹۳۰۳ لینک کوتاه

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد + ۱۰۰ نفر اول

فرمانداری تهران فهرست نتایج نهایی شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران را منتشر کرد.

به گزارش اقتصادنیوز فهرست 100 نفر اول آرای تهران به شرح زیر است:

1 _آقای محسن هاشمی بهرمانی نام پدر اکبر دارای 1756086 رای

2 _آقای مرتضی الویری نام پدر محمدتقی دارای 1411068 رای

3 _آقای احمد مسجدجامعی نام پدر مصطفی دارای 1405994 رای

4 _خانم شهربانو امانی انگنه نام پدر رسول دارای 1296657 رای

5 _آقای محمدجواد حق شناس نام پدر حسین دارای 1288611 رای

6 _خانم بهاره آروین نام پدر حسین دارای 1285237 رای

7 _آقای سیدابراهیم امینی نام پدر سیدحسن دارای 1265868 رای

8 _آقای افشین حبیب زاده کلی نام پدر پرویز دارای 1232947 رای

9 _آقای سیدآرش حسینی میلانی نام پدر میرداود دارای 1230722 رای

10 _آقای حسن خلیل آبادی نام پدر محمد دارای 1228477 رای

11 _آقای علی اعطا نام پدر محمد دارای 1216209 رای

12 _خانم زهرا صدراعظم نوری نام پدر رضا دارای 1206159 رای

13 _آقای محمد سالاری نام پدر غلامرضا دارای 1188874 رای

14 _آقای سیدحسن رسولی نام پدر سید جلال دارای 1186602 رای

15 _خانم ناهید خداکرمی نام پدر رضا دارای 1172782 رای

16 _آقای مجید فراهانی نام پدر محمدرضا دارای 1171609 رای

17 _خانم زهرا نژادبهرام نام پدر جمشید دارای 1133048 رای

18 _آقای سیدمحمود میرلوحی جوآبادی نام پدر سید رضا دارای 1121237 رای

19 _خانم الهام فخاری نام پدر حسین دارای 1112126 رای

20 _آقای محمد علیخانی نام پدر قدرت الله دارای 1070025 رای

21 _آقای بشیر نظری نام پدر خلیل دارای 1066813 رای

22 _آقای مهدی چمران نام پدر حسن دارای 656136 رای

23 _آقای علیرضا دبیر نام پدر رکن الدین دارای 528603 رای

24 _آقای حبیب کاشانی نام پدر رضا دارای 473488 رای

25 _آقای مرتضی طلائی نام پدر باقر دارای 468428 رای

26 _آقای جلال ملکی نام پدر حسن دارای 455286 رای

27 _خانم الهه راستگو نام پدر نصرت الله دارای 444635 رای

28 _آقای محسن پیرهادی نام پدر علی اکبر دارای 442233 رای

29 _آقای پرویز سروری نام پدر رمضانعلی دارای 407269 رای

30 _آقای اقبال شاکری نام پدر علیمراد دارای 381183 رای

31 _خانم زهره سادات لاجوردی نام پدر سید اسداله دارای 368748 رای

32 _آقای رضا تقی پورانوری نام پدر محمود دارای 368683 رای

33 _آقای مجتبی شاکری نام پدر غلام دارای 365767 رای

34 _آقای غلامرضا قاسمیان نام پدر حسن دارای 364081 رای

35 _آقای هادی ذاکری نام پدر غلامرضا دارای 363041 رای

36 _آقای حمزه شکیب نام پدر اسد دارای 352103 رای

37 _آقای عبدالمقیم ناصحی نام پدر احمد دارای 349833 رای

38 _آقای سیدعلی ریاض نام پدر سیداحمد دارای 346382 رای

39 _آقای مهدی اقراریان نام پدر پرویز دارای 339740 رای

40 _خانم سوده نجفی نام پدر اکبر دارای 339248 رای

41 _آقای ابوالفضل قناعتی نام پدر فضل اله دارای 337872 رای

42 _آقای بابک نگاهداری نام پدر محمد حسین دارای 317966 رای

43 _آقای یاشار سلطانی نقده نام پدر مهدی دارای 256424 رای

44 _آقای حسین راغ فر نام پدر محمد دارای 131207 رای

45 _آقای محمدمهدی تندگویان نام پدر محمدجواد دارای 128604 رای

46 _آقای محسن سرخو نام پدر موسی دارای 109167 رای

47 _آقای اسمعیل دوستی نام پدر اسد دارای 92711 رای

48 _آقای احمد حکیمی پور نام پدر مراد على دارای 91024 رای

49 _آقای محمدعلی زم نام پدر غلامرضا دارای 79154 رای

50 _آقای هادی ساعی بنه کهل نام پدر ولى دارای 66446 رای

51 _آقای علیرضا علی خانی نام پدر ابراهیم دارای 57267 رای

52 _آقای عباس جدیدی نام پدر محمد دارای 56395 رای

53 _خانم فاطمه دانشور نام پدر عزت اله دارای 51400 رای

54 _آقای احمد دنیامالی نام پدر رجب دارای 45737 رای

55 _آقای عبدالحسین الله کرم نام پدر حسینعلى دارای 37279 رای

56 _آقای میثم مظفر نام پدر حسین دارای 36981 رای

57 _خانم آمنه شیرافکن فدیهه نام پدر علی اصغر دارای 33739 رای

58 _آقای خسرو صالحی نام پدر على اصغر دارای 32975 رای

59 _آقای حسین رضازاده نام پدر مجتبى دارای 32743 رای

60 _آقای تورج فرهادی نام پدر محمد دارای 28775 رای

61 _خانم زهراترانه یلدا نام پدر احمد دارای 24528 رای

62 _آقای رسول جماعتی نام پدر رضا دارای 24047 رای

63 _آقای محمد عالی خانی نام پدر محمدرضا دارای 18151 رای

64 _آقای محمد شاهی عربلو نام پدر حسین دارای 16366 رای

65 _آقای علی علیخانی نام پدر على اکبر دارای 14385 رای

66 _آقای علیرضا فغانی نام پدر محمد دارای 13158 رای

67 _آقای سیدمناف هاشمی نام پدر محمد دارای 13085 رای

68 _خانم افسانه اقبال نیا نام پدر حسین دارای 12785 رای

69 _آقای جعفر سالاری نام پدر فرج اله دارای 12512 رای

70 _آقای سیدمحمدجواد میرقوامی نام پدر مهدی دارای 12275 رای

71 _آقای آندرانیک سیمونی نام پدر طاطاوس دارای 11702 رای

72 _آقای علی نوذرپور نام پدر صفدر دارای 10156 رای

73 _آقای جلیل نیک زادثمرین نام پدر یوسف دارای 9432 رای

74 _آقای سیدمحمود علی زاده طباطبائی نام پدر سید على اکبر دارای 9372 رای

75 _آقای مسعود هاشمی نام پدر مسلم دارای 9037 رای

76 _آقای محسن نایبی نام پدر على اصغر دارای 8913 رای

77 _آقای پیام محبی نام پدر محمد على دارای 8708 رای

78 _آقای حبیب اله فراهانی نام پدر عبدالرحمن دارای 8438 رای

79 _خانم زهره خسروی نام پدر فریدون دارای 8429 رای

80 _آقای ایوب فرامرزی نام پدر آیت اله دارای 8107 رای

81 _آقای مهدی وکیل پور نام پدر جعفر دارای 7938 رای

82 _آقای داود عسگری نام پدر فتح الله دارای 7783 رای

83 _آقای علیرضا فرهمندی نام پدر حسین دارای 7761 رای

84 _آقای رضا خدابخش نام پدر قربانعلی دارای 7343 رای

85 _آقای داود تاجران نام پدر رضا دارای 7199 رای

86 _آقای علیرضا نوباوه ءوطن نام پدر سیروس دارای 7192 رای

87 _آقای بهزاد اشتری نام پدر ابوالفضل دارای 7170 رای

88 _آقای ظهیر علی مرادی نام پدر ضیاالدین دارای 6778 رای

89 _آقای آرمن نظریان نام پدر ادیک دارای 6634 رای

90 _آقای مهدی فرنیان نام پدر کیوان دارای 6337 رای

91 _آقای عباس کریمی نام پدر غلامرضا دارای 6240 رای

92 _آقای سیدمهدی هاشمی نام پدر سید جعفر دارای 6151 رای

93 _آقای محمد حقانی نام پدر على رضا دارای 6149 رای

94 _آقای احمد نیک بختیان فینی نام پدر محمود دارای 5901 رای

95 _آقای علی کفائی محمدنژاد نام پدر نصرت اله دارای 5820 رای

96 _آقای رضا جلالی نام پدر علی اکبر دارای 5765 رای

97 _آقای آرا شاوردیان نام پدر نظر دارای 5741 رای

98 _آقای سیدعبدالحسین مختابادامرئی نام پدر سید مهدی دارای 5732 رای

99 _آقای ابوالفضل مشکینی نام پدر رضا دارای 5715 رای

100 _آقای حسن بیادی نام پدر احمد على دارای 5679 رای