اقتصادنیوز؛ محمدعلی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران گفت که تنبلی و زودرنجی از صفاتی است که باید تلاش کرد از انسان دور شود، زیرا اگر زودرنج باشیم تحمل سخن حق را نخواهیم داشت.