کدخبر: ۲۰۸۴۶۶ لینک کوتاه

تبلیغ کالای ایرانی، جایگزین حبس برای یک محکوم

میزان : در راستای تعیین مجازات جایگزین حبس، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو چناران(خراسان رضوى)، شخصی محکوم را به تهیه ۲۰ بنر با تصویر کالای ایرانی و تشویق مردم به استفاده از این کالا مکلف کرد