شگرد عجیب علی پروین برای فرار از سربازی

علی پروین بازیکن سابق تیم پرسپولیس در گفت‌وگویی به شگرد عجیب خود برای فرار از سربازی اشاره کرد.

علی پروین بازیکن سابق تیم پرسپولیس در گفت‌وگویی به شگرد عجیب خود برای فرار از سربازی اشاره کرد.