علی طهماسبی، امام جمعه گلپایگان در خطبه‌های نماز جمعه به بانک مرکزی و دولت انتقاد کرد.

 او با بیان این که در بانک مرکزی تعدادی جاسوس و خائن به کشور لانه کرده‌اند گفت: چرا مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را انجام نمی‌دهد؟