اقتصادنیوز؛ عده ای انگشت شمار در زمان حضور علی اکبر صالحی در میان مردم حاضر در راهپیمایی روز قدس، علیه او شعار دادند. صالحی در واکنشی صریح به فردی که او را «دروغگو» خطاب کرده بود، گفت «ادب داشته باش».

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ تعداد اندکی از افراد شعارهای تندی از جمله «وطن فروش» و «مرگ بر منافق» علیه رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم روز قدس سر دادند. در این میان یکی از این افراد خطاب به صالحی گفت «والله بالله دروغگویی» که این سخن با واکنش صالحی مواجه شد و به او گفت: «ادب داشته باش»