آخرین مصاحبه شرور معروف پیش از مرگ در زندان

اقتصادنیوز: وحید مرادی از اشرار مشهور پایتخت در روزهای آغازین تیرماه در زندان اوین به دست چند تن از هم بندی‌های خود کشته شد.