اقتصادنیوز؛ مردم لندن با بالون «بچه ترامپ» اعتراض خود را نسبت به حضور رئیس‌جمهور آمرکا در انگلیس اعلام کردند.