اقتصادنیوز؛ داعش ویدئوی بیعت عاملان قتل گردشگران خارجی در تاجیکستان را منتشر کرد.