اقتصادنیوز؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری در جمع اعضای هیئت دولت با اشاره به اینکه امروز متحدان سنتی آمریکا نیز از این کشور دوری می‌کنند گفت: ملت بزرگ ما به تبعیت از امام حسین با ایستادگی پیروز این نبرد تاریخی خواهد بود.