اقتصادنیوز: مرحوم بهرام شفیع، در گفت‌وگویی با جماران خاطره‌ای از از امام خمینی ذکر کرد.