اقتصادنیوز؛ روز گذشته خیابان‌های پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه شاهد افزایش خشونت در جریان اعتراضات افراد موسوم به جلیقه‌زردها بود.