اقتصادنیوز؛ انگلیس اعلام کرد که مامور سابق ک گ ب به دستور پوتین به قتل رسیده. به این بهانه، سابقه ک گ ب، سازمان اطلاعات شوروی بررسی شده است. (زیرنویس: انتخاب)