اقتصادنیوز؛ به دنبال توافق اوپک و غیراوپک برای کاهش 1.2 میلیون بشکه در روز تولید نفت، و همچنین معافیت ایران از کاهش تولید، بیژن زنگنه گفت: آنچه دنبالش بودیم حاصل شد.