اقتصادنیوز؛ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم به تحریم‌کنندگان هشدار داد: نمی‌توانید از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان، بمب‌ها و ترورها به سلامت خارج شوید.