اقتصادنیوز؛ حادثه تروریستی اخیر در چابهار، اهمیت ویژه این بندر را بار دیگر یادآوری کرد؛ چرا این بندر مورد حمله قرار گرفت و ماجرای ‏رقابت پنهان کشورهای منطقه بر سر بنادر چیست؟ واقعیت آن است که چابهار تنها بندر ایرانی است که بی واسطه به اقیانوس راه دارد و یگانه بندر «آب عمیق» ایران نیز به شمار می رود.این بندر می تواند واسطه هند با آسیای میانه و اروپا باشد. در این بین، یک رقابت پنهان بین چابهار و بندر گوادر در پاکستان وجود دارد. چین برای توسعه گوادر تلاش می کند و هندکه رقیب پاکستان است، برای توسعه چابهار. در این بین، بندر مهم جبل علی در امارات نیز با توسعه چابهار از رونق فعلی خواهد افتاد. امارات البته سرمایه گذاری استراتژیک و ویژه ای روی بنادر کرده و از طریق تاسیس چند بندر در شرق آفریقا موقعیت سیاسی و اقتصادی ویژه ای یافته است. در این بین، بندر مهم جبل علی در امارات نیز با توسعه چابهار از رونق فعلی خواهد افتاد. امارات البته سرمایه گذاری استراتژیک و ویژه ای روی بنادر کرده و از طریق تاسیس چند بندر در شرق آفریقا موقعیت سیاسی و اقتصادی ویژه ای یافته است. در این بین، بندر مهم جبل علی در امارات نیز با توسعه چابهار از رونق فعلی خواهد افتاد. امارات البته سرمایه گذاری استراتژیک و ویژه ای روی بنادر کرده و از طریق تاسیس چند بندر در شرق آفریقا موقعیت سیاسی و اقتصادی ویژه ای یافته است. ویدیوی زیر را تماشا کنید. / انتخاب