آشنا: برای یک ردیف بودجه کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند

اقتصادنیوز؛ حسام‌الدنی آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در مراسم مربوط به روز دانشجو در دانشگاه تهران حرف‌های مهمی درباره بودجه‌های ویژه و حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مطرح کرد.