رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور:

اقتصادنیوز؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حاشیه‌های پیش آمده درباره انتصاب داماد روحانی، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.