گزارشی از الجزیره؛

اقتصادنیوز؛ الجزیره در گزارشی ادامه تعطیلی دولت آمریکا به خاطر اختلاف ترامپ با مجلس نمایندگان به خاطر بودجه دیوار مرزی مکزیک را بررسی کرده است. در این گزارش مشخص می‌شود که علاوه بر قطع حقوق ۸۰۰ هزار کارمند، بودجه بسیاری از نهاد‌هایی که کمک حال نیازمندان بودند نیز قطع می‌شود. (زیرنویس: انتخاب)