اقتصادنیوز؛ گزارشگر تلویزیون افغان هنگام پخش زنده بازی ایران و یمن صدا و سیمای ایران را به سخره گرفت. او به سانسور در تلویزیون ایران اشاره کرد.