اقتصادنیوز؛ حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: درست است که در مسایل بانکی مشکلاتی داریم و یا ممکن است در حمل و نقل مسایلی داشته باشیم، ولی حتماً این مشکلات نباید به کالاهای اساسی و زندگی مردم منتقل شود.