اقتصادنیوز؛ دو سال از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گذرد و همچنان هیچ موضوع مهم و اثرگذاری در کشور نیست که نام هاشمی در آن به میان نیاید. ویدیوی زیر به مرور ۸۲ سال زندگی مرحوم هاشمی در قالب تصاویر و فیلم‌ها در مقاطع مختلف تاریخی پرداخته است. تلاش شده است تا تصاویر بیانگر مقاطع مختلف تاریخی کشور و در عین حال نقش مرحوم هاشمی در آن‌ها باشد./ انتخاب