اقتصادنیوز؛ شبکه خبری CNN آمریکا در گزارشی به بررسی دعوای ترامپ با دموکرات ها در مورد بودجه دیوار مکزیک پرداخته است. در این گزارش با اشاره به رکوردهای تعطیلی دولت آمریکا، این احتمال بررسی شده که شاید ترامپ رکورد تعطیلی دولت در آمریکا را بشکند.