صحبت‌های هوادار «قاسم سلیمانی» در پاریس

اقتصادنیوز؛ یک جوان ایرانی که روی لباسش عکسی از «قاسم سلیمانی» نقش بسته بود، درباره تهدیدهای گروه‌‌های منافقین و مجاهدین خلق صحبت کرد.