اقتصادنیوز؛ پادشاه اسپانیا در حالی از غرفه ایران در نمایشگاه فیتور ۲۰۱۹ بازدید کرد که شاهد نی‌لبک زدن توسط یک خانم ایرانی بود.