اقتصادنیوز؛ اولین جلسه تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ٨ فروردین ۱۳۵۸ با حضور شخصیت‌های مهمی، چون محمود طالقانی، محمد حسینی بهشتی و مهدی بازرگان برگزار شد. در این جلسه، بازرگان، فرمان امام خمینی را برای تبیین قانون اساسی مطرح می‌کند.