اقتصادنیوز؛ گروهی از مردم کاراکاس، پایتخت ونزوئلا هر روزه در این مکان جمع می‌شوند و پسآب رودخانه گایره را جمع آوری می‌کنند. به دلیل اختلال در شبکه انتقال برق ونزوئلا، تلمبه خانه‌ها نیز از کار افتاده اند و اغلب مردم از آب لوله کشی محروم شده‌اند.