اقتصادنیوز؛ در مسابقه شب گذشته بین کلیولند کاوالیرز و تورنتو راپتورز، بین دو تن از بازیکنان – سرژ ایباکا و مارکز کریس- درگیری شدیدی رخ داد و سایر بازیکنان و داور سعی کردند به این قائله خاتمه دهند. این مسابقه در نهایت با نتیجه ۱۲۶-۱۰۱ به سود کلیوند پایان یافت.