اقتصادنیوز؛ دمیتری کیسیلیوف رئیس هلدینگ خبری روسیه امروز در برنامه تلویزیونی خود نگاهی به کارنامه سه ساله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خود را استاد معامله می داند انداخته و به این نتیجه رسیده است که ترامپ تاکنون در دوران ریاست جمهوری هیچ معامله موفقی نداشته است.