اقتصادنیوز؛ رئیس‌جمهوری در جلسه امروز هیئت دولت گفت: کاهش تعهدات برای ایجاد توازن در برجام است. ما به شعار تعهد در برابر تعهد پایبندیم. بنابراین اگر در پایان 60 روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم کاهش تعهدات را آغاز می کنیم.