فیلم/ گزارشی از اعتراضات لبنان

اقتصانیوز؛ طرح ۲۴ بندی بهبود وضع اقتصادی لبنان شامل مالیات‌ها می‌شود، مالیات بر اقشار کم درآمد در آن حذف شده و همچنین مالیات بر مکالمه‌های اینترنتی و سایر بخش‌ها به خصوص ارزش افزوده در آن حذف شده است.