<![CDATA[اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران]]> https://www.eghtesadnews.com Fri, 18 Jun 2021 06:25:22 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پمپاژ یورو به بازار ارز/ توزیع 42 میلیون دلار اسکناس در بازار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419819 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419819-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو متشکل، سنا و بازار آزاد نسبت به هفته گذشته افت کرد، اما حجم عرضه این دو ارز در بازار متشکل افزایش یافت.
]]>
Fri, 18 Jun 2021 05:30:00 +0000
<![CDATA[ایست قیمت ها در بازار طلا و ارز ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419965 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419965-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
در آخرین هفته خرداد که هیجان تبلیغات ریاست جمهوری موج می زد بازارهای ارز و سکه با تغییرات محدود در قیمت مواجه بودند و شاخص بورس درجا زد.
]]>
Fri, 18 Jun 2021 05:21:42 +0000
<![CDATA[رونمایی مورگان استنلی از جانشین بیت کوین]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419891 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419891-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
در حال قیمت طلا و بیت کوین با کاهش قیمت روبه رو شدند. موگان استنلی اعتقاد دارد اتریوم جایگزین بهتری برای بیت کوین است.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 20:13:07 +0000
<![CDATA[قیمت سکه امامی امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419778 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419778-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت سکه امامی امروز در بازار با رشدهمراه شد و به ۱۰,۸۰۵,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنج هزار)تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:39:45 +0000
<![CDATA[قیمت گرم طلا امروزپنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419776 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419776-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار طلا امروز شاهد کاهش قیمت هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۰۶۵,۴۰۰ (یک میلیون و شصت و پنج هزار و چهارصد )تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:35:55 +0000
<![CDATA[قیمت پوند امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419837 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419837-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت پوند امروز افزایش یافت و به ۳۳,۸۷۵ (سی و سه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج )تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:34:10 +0000
<![CDATA[قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419782 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419782-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۲۳,۳۹۳ (بیست و سه هزار و سیصد و نود و سه )تومان اعلام شد.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:32:23 +0000
<![CDATA[قیمت درهم امارات امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419838 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419838-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار امروز شاهد رشدقیمت درهم امارات بود که به ۶,۷۰۰ (شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:30:41 +0000
<![CDATA[قیمت یورو امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419836 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419836-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار امروز شاهد افت قیمت یورو است که به ۲۸,۹۷۸ (بیست و هشت هزار و نهصد و هفتاد و هشت )تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:25:26 +0000
<![CDATA[قیمت سکه نیم سکه ربع سکه امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419750 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419750-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت سکه امامی امروز در بازار با رشد همراه شد و به ۱۰,۸۰۵,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:21:42 +0000
<![CDATA[قیمت دلار امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷|دلار در مسیر صعود]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419749 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419749-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF
قیمت دلار امروز در بازار بالا رفت و به۲۴,۳۴۰ (بیست و چهار هزار و سیصد و چهل )تومان رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:17:29 +0000
<![CDATA[قیمت طلا امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷|قیمت طلا همچنان کاهشی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419748 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419748-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت همراه شد و به ۱,۰۶۵,۴۰۰ (یک میلیون و شصت و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:11:10 +0000
<![CDATA[نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷|افزایش قیمت دلار و سکه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419747 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419747-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87
قیمت سکه امامی امروز روند افزایش را تجربه کرد و به ۱۰,۸۰۵,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنج هزار)رسید. قیمت دلار هم بالا رفت.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 13:04:17 +0000
<![CDATA[دلار از مرز حساس عبور کرد/ سکه ناکام ماند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419800 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419800-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
قیمت دلار آمریکا از مرز 24 هزار و 200 تومان عبور کرد. قیمت سکه امامی نیز از مرز حساس 10 میلیون و 800 هزار تومان عبور کرد اما دوباره زیر آن قرار گرفت. دامنه نوسان در بازار متشکل دلار همچنان محدود است.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 10:27:41 +0000
<![CDATA[چند سناریو درباره آینده بیت کوین +فیلم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419799 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419799-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
اخیرا دو کشور السالوادور و کوبا این ارز دیجیتال را به رسمیت شناخته‌اند.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 09:43:02 +0000
<![CDATA[افت محسوس قیمت طلا /نزدیک شدن به مرز 1800]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419784 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419784-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2
قیمت طلا نسبت به هفته گذشته حدود 5 درصد پایین آمد. طلا از اواسط اردیبهشت در این حوالی قرار نگرفته بود. احتمالا اظهارات جرم پائول در افت قیمت طلا موثر بود.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 08:09:55 +0000
<![CDATA[ریزش قیمت ارزهای دیجیتالی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419786 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/419786-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C
رمزارزها روز به روز در حال محکم تر کردن جای پای خود در بازارهای مالی هستند: پس از ممنوعیت موقت مبادلات دلاری در کوبا، فعالان ارزی این کشور از دولت خواسته اند تا بیتکوین را جانشین دلار در معاملات ارزی کند.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 08:08:50 +0000
<![CDATA[دلار در معاملات جهانی پرواز کرد /پوند پایین رفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419766 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/419766-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA
فشار تورمی ناشی از احیای سریع تقاضا به طور واضحی در اقتصادهای بزرگ رو به افزایش است. نرخ تورم چین در ١٢ ماه منتهی به می به مثبت ۱.۳ درصد رسید.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 06:45:26 +0000
<![CDATA[قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۰/۰۳/۲۷]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419745 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419745-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۳,۶۲۷(بیست و سه هزار وششصد وبیست و هفت تومان) اعلام کرد.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 06:10:47 +0000
<![CDATA[تغییر انتظارات در بازار طلا]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419753 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419753-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7
طلای جهانی از مرز ۱۹۰۰ دلاری فاصله بیشتری گرفته است. رفتن طلا به سطح ۱۸۵۰ دلار زمینه ساز تغییر انتظارات بخشی از معامله گران بازار جهانی شده و انتظارات افزایشی را پایین ‌تر آورده است.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 05:53:01 +0000
<![CDATA[خط سرنوشت بازار دلار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419693 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419693-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
اقتصاد نیوز:به نظر می رسد بازار روز پنج شنبه تا حدی در گیر و دار، واکنش معامله گران به محدوده حساس ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 05:30:00 +0000
<![CDATA[فشار طلایی به معامله گران سکه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419691 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419691-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%87
اقتصادنیوز: قیمت سکه زمانی که به محدوده های تغییر فاز می رسد افت می کند زیرا فشار فروش در بازار اجازه نمی دهد سکه از این مرز عبور کند. سکه دیروز به کمک قیمت دلار در بخشی از روز صعودی بود اما فشار قیمت طلا مسیر صعودی را مسدود کرد.
]]>
Thu, 17 Jun 2021 04:30:00 +0000
<![CDATA[کاهش خطر سقوط سکه + نمودار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419611 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419611-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
اقتصادنیوز: امروز 26 خرداد 1400 دامنه نوسان دلار در بازار متشکل ارزی کاهش یافت، این امر می‌تواند تحت تاثیر فضای بازار آزاد یا تغییر مدیریت بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 17:23:33 +0000
<![CDATA[قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419520 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419520-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش همراه شد و به ۱۰,۷۷۵,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:34:45 +0000
<![CDATA[قیمت گرم طلا امروزچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419518 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419518-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار طلا امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۰۸۰,۹۰۰ (یک میلیون و هشتاد هزار و نهصد ) تومان رسید.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:31:55 +0000
<![CDATA[قیمت پوند امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419614 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419614-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت پوند امروز افزایش یافت و به ۳۴,۰۳۶ (سی و چهار هزار و سی و شش )تومان رسید.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:30:58 +0000
<![CDATA[قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419523 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419523-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت دلار در بازار متشکل امروز به ۲۳,۳۹۳ (بیست و سه هزار و سیصد و نود و سه ) تومان اعلام شد.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:25:23 +0000
<![CDATA[قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419517 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419517-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار امروز شاهد رشدقیمت درهم امارات بود که به ۶,۶۲۰ (شش هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:19:41 +0000
<![CDATA[قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419593 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419593-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که به ۲۹,۲۲۳ (بیست و نه هزار و دویست و بیست و سه ) تومان رسید.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:13:26 +0000
<![CDATA[قیمت سکه نیم سکه ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-419493 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/419493-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش همراه شد و به ۱۰,۷۷۵,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.
]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:08:42 +0000