<![CDATA[ اقتصاد نیوز سایت مرجع اقتصاد ایران ]]> https://www.eghtesadnews.com Sat, 19 Jan 2019 21:25:03 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[توسعه فرمایشی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263264 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/263264-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C چند روز پیش در نقد پرتاب ماهواره نوشته ای در توییتر گذاشتم که محل بحث و چالش شد. آن نقد را با تفصیل بیشتری ارائه می نمایم تا مقصودم آشکارتر شود. ]]> Fri, 18 Jan 2019 16:44:00 +0000 <![CDATA[کدام چالش‌ها مانع تحقق برنامه‌های بانک مرکزی هستند؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263252 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/263252-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی عمدتاً نقدینگی را مدیریت کرده و با کنترل گردش پول در حوزه معاملات ارزی، نتایج مثبتی کسب کرده است. یعنی تا حد زیادی توانسته از سوداگری در بازار ارز جلوگیری کند. سیاست‌هایی مانند تعیین سقف برای انتقال پول از طریق پوزها، محدود کردن دامنه عمل چک‌های تضمینی و بلندمدت کردن سپرده‌ها با حذف سود روزشمار در مهار تلاطم بازار ارز اثرگذار بوده است. ]]> Fri, 18 Jan 2019 15:02:16 +0000 <![CDATA[اتاق بازرگانی و هویت مستقلِ آن از دولت و اعضای خود]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-262033 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/262033-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF ]]> Sat, 12 Jan 2019 13:32:19 +0000 <![CDATA[ضرورت حذف صفرها از پول ملی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-261372 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/261372-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C پول جدید را می‌توان با «ریال جدید» یا واحد پولی جدید با اسم جدید معرفی کرد. بانک مرکزی در این باره در سال‌های قبل نظرسنجی هم کرده است اما در کل واحد پول ملی را «تومان» تعریف کردند. ]]> Tue, 08 Jan 2019 15:14:16 +0000 <![CDATA[حذف چهار صفر از پول ملى]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-261089 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/261089-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84 حذف چهار صفر از پول ملى اخیرا مجددا مطرح شد. ابتدا در مختصرى تجربه دیگران را مرور مى کنیم. ]]> Mon, 07 Jan 2019 12:02:25 +0000 <![CDATA[اژدهای محتاط ، فیل دمان و داستان ایران ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-260667 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/260667-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 ​رهبران حزب کمونیست چین همین چند روزپیش توسعه لیبرالیسم اقتصادی در این کشوررا جشن گرفتند و از فردی مثل کلاوس شاوب آلمانی، مبتکر و مؤسس همایش اقتصادی داووس که آن را نماد سرمایه داری می دانند و شماری از میلیاردرهای چینی تقدیر کردند. این رفتار از سران حزبی که موسس آن مائو تسه تونگ با سرمایه داران جز به نفس آتشین اژدهای اعدام انقلابی سخن نمی گفت حقیقتا شگفت انگیز است. ]]> Sat, 05 Jan 2019 14:56:33 +0000 <![CDATA[بودجه و افکار عمومی ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-259899 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/259899-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C ​یکی از اقدامات تحسین برانگیز دولت دوازدهم انتشار جزئیات لایحه بودجه و دعوت عمومی برای بحث و تبادل نظر پیرامون آنها بوده که در طی یک سال گذشته افزایش توجهات عمومی به مهمترین سند سالانه مالی کشور را به دنبال داشته است. این حساسیت ها البته برآمده از دشواری شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و مضایق معیشتی عموم مردم است که می خواهند بدانند در شرایط دشوار موجود چه نهادهایی از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند و موضع آنها در قبال تنگناهای اقتصادی چیست و از آن مهمتر اینکه آیا در قبال بودجه های دریافتی پاسخگو هستند و نظارت عمومی را بر نحوه هزینه کرد منابع مالی می پذیرند یا خیر؟]]> Tue, 01 Jan 2019 12:38:06 +0000 <![CDATA[استعفاى وزیر بهداشت و درمان و مشکلات نظام درمان کشور]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-260153 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/260153-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 ​این خبر در منابع اطلاع رسانى مختلف مطرح شد و باز هم فرصتى است براى نگاه کردن به یک مشکل قدیمى در امر بهداشت و درمان و مشخصا بخش در مان کشور. ریشه این مشکل که از قبل از انقلاب مطرح بوده مدیریت پزشکان بر تشکیلات سیاسى این بخش بوده است. چه این که به دلیل تخصص خاص از امور مدیریتى، مالى، و برنامه ریزى اطلاع کافى ندارند و بر اساس برداشت ذهنى و موردى مى خواهند به حل مسائل بپردازند. مشکل دوم نیز تضاد منافع است.]]> Mon, 31 Dec 2018 14:14:18 +0000 <![CDATA[زلزله، حاکمیت، شوراهای شهر و شهروندان]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-259086 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/259086-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 روز پنجم دی‌ماه سالگرد وقوع زلزله بم و یادآور امکان وقوع آن در هرلحظه و هرجاست. هرآنچه بعد از زلزله به‌یاد و خاطر داریم، رنج و درد انسان‌هایی است که زیر خروارها آوار جان باختند و یا بازماندگانی است که عزیزان خود را از دست داده‌اند و مجروحان و زندگی‌های از هم‌پاشیده و خرابه‌هایی است که باید از نوساخته شوند. همه‌ی اینها نشان از ضرورتِ داشتن برنامه‌ی از پیش‌طراحی‌شده‌ برای مدیرت بحران، امداد فوری و سازوکار بازسازی خرابی‌ها بر اساس مشارکت حداکثری آسیب‌دیدگان از زلزله دارد. لیکن، بد نیست که دوچیز را کنار اینها نیز بیاموزیم. زلزله بخشی از رفتار طبیعت است و باید آن را بپذیریم. بنابراین، چه بهتر که رفتار فردی و جمعی خود را پیشاپیش با احتمال وقوع زلزله انطباق دهیم.]]> Fri, 28 Dec 2018 16:08:50 +0000 <![CDATA[باز هم ابهام در مفاهیم اقتصادى]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-258771 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/258771-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF این روز ها مطالب مختلفى در مورد اقتصاد مطرح شده، مقاماتى که فکر مى کنند تصمیم صحیح اتخاذ کردن خارج از نظریه و تحلیل، بررسى و سنجش علمى اقتصاد مقدور است. کسانى که فکر مى کنند لازمه حل مشکلات اقتصادى اعدام عده اى و تنبیه عده اى دیگر است. آقایى که معلوم نیست جایگاه قانونى اش چیست و تهدیدمى کند جلو فلان و بهمان تصمیم ها را خواهد گرفت. افرادى که تصور مى کنند در ایران نوع دیگرى از اقتصاد لازم است بدون این که بتوانند مشخص کنند چه نوع، افرادى که فکر مى کنند براى اجراى عدالت، اقتصاد علمى کار گر نمى افتد و ایجاد خدشه در تخصیص منابع اجتناب نا پذیر است. على رغم این سردر گمى واقعا" درک بسیارى از مفاهیم اقتصادى چندان پیچیده نیست. به چند مورد توجه مى کنیم: ]]> Wed, 26 Dec 2018 14:42:48 +0000 <![CDATA[در هر حال محکوم است!]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-258298 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/258298-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA دونالد ترامپ مانند هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا ممکن است تصمیمات درست یا نادرستی به نفع یا ضرر دیگران بگیرد که بسته به مورد، می‌توان در بارۀ هر یک از آن تصمیمات داوری و قضاوت کرد. ]]> Mon, 24 Dec 2018 12:11:55 +0000 <![CDATA[چرا سیاستمداران اولویت‌های مردم را فراموش کرده‌اند؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-260439 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/260439-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF ​در چند دهه گذشته سیاستمداران ما به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کرده‌اند. در این تهاجم بی‌رحمانه نه آب مصون مانده و نه سوخت‌های فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک. ]]> Sat, 22 Dec 2018 14:47:23 +0000 <![CDATA[«مهندسی» و «ضدمهندسی»]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-257541 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/257541-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز ژرف‌تر می‌شود. سازمانِ ذینفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند. در زمانی که در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این‌گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مساله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل گردد. اینک هم‌چنان، خبرها خوب نیست.]]> Thu, 20 Dec 2018 16:54:38 +0000 <![CDATA[شگفت انگیز ترین نوع شگفت انگیزها ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-256570 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/256570-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7 ​کسب و کار ایرانیان درسالهای اخیر فاقد شادابى ، بالندگی کافی بوده است ،رشدهای پرنوسان و اندک دهه 1390 شاهدی نیرومند برای اثبات مدعای بالابه حساب می آید. درباره دلایل این وضعیت اختلاف نظرهایی میان سیاستمداران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی وجود دارد و هر گروه سهم و وزنی متفاوت برای عواملی همچون تنش روابط خارجی، رقابتهای ناسالم و تخاصم در سیاست داخلی و در نهایت ناکارآمدی سیاستهای اقتصاد کلان دولت بویژه در حوزه پولی و ارزی قائل هستند. اما در حوزه راه حل ها تقریبا همه گروه های همداستانند که کاستن از نقش و دخالت دولت در اقتصاد یکی از مهم ترین محورهای اصلاحات اقتصادی است. ]]> Sat, 15 Dec 2018 16:03:57 +0000 <![CDATA[جلیقه زردها و اقتدار دولت دمکراتیک]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-256035 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/256035-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9 حضور جلیقه زردها در خیابان‌های شهرهای فرانسه بخصوص پاریس به طبع برخی‌ها از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خوش آمده است؛ اما این رویداد برای مدافعان ثبات سیاسی مبتنی بر نظم دمکراتیک، نباید خبر خوشایندی باشد.]]> Wed, 12 Dec 2018 12:49:27 +0000 <![CDATA[پدیده بی دولتی*]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-255827 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/255827-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C ​این روزها کارآمدی دولت در عرصه مدیریت اقتصاد کلان در افکار عمومی مورد چالش قرار گرفته است.]]> Tue, 11 Dec 2018 13:25:24 +0000 <![CDATA[پل صراط سیاستمداران]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-255638 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/255638-%D9%BE%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 هر سال موعد تدوین و تصویب بودجه که می‌رسد مضطرب و نگران می‌شویم. قاعدتا بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصادکشور جاری کند و این باید خبر خوبی برای آحاد اقتصادی باشد اما در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور می‌کند. ]]> Mon, 10 Dec 2018 15:51:36 +0000 <![CDATA[مشی شما غلط است یا دانش؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-255397 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/255397-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4 رییس جمهور خطاب به اقتصاد دانان:«در مورد این فرمول ها که در دانشگاه خوانده اید تجدید نظر کنید، چون درست کار نمى کند.» ]]> Sun, 09 Dec 2018 15:44:50 +0000 <![CDATA[حاکمیت قانون و دانشکده حقوق]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-254947 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/254947-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ برای مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران دعوت شده‌بودم. نگاهی به سابقه تاریخی این دانشکده از یک سوی بسیار غرورآفرین و از سوی دیگر مایه‌ی نگرانی بود. وجود نام بزرگانی چون پیرنیا، مشیرالملک، محمد حسین ذکاءالملک، محمد علی فروغی، دهخدا، سنجابی، عمید، گرجی، جعفری لنگرودی و کاتوزیان و دیگر بزرگان تاریخ معاصر ایران در تاریخچه این دانشکده و مدرسه علوم سیاسی و حقوق و تجارت پیش از آن، نشان از قدر و منزلت این دانشکده در تثبیت نهاد قانون در این کشور دارند. ]]> Fri, 07 Dec 2018 12:22:59 +0000 <![CDATA[نقش ناخودآگاه در توسعه یافتگی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-254763 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/254763-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C آدمی هر کاری که بخواهد انجام دهد به تئوری نیاز دارد، حتی برای خریدن یک جفت کفش: داشتن اصول روشن و تست شده، مرحله بندی آزمایش اصول و سپس ارزیابی نتیجه.]]> Wed, 05 Dec 2018 21:39:50 +0000 <![CDATA[احترام به نیلی احترام به دانش است]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-254263 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/254263-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA مقولاتی همچون دانش، اخلاق انسانی، حاکمیت قانون، آزاد اندیشی هر چند سرچشمه بالندگی انسان هستند و در طول تاریخ رهایی دهنده بشر از سلطه نهادهای مخربی همچون خرافات، خشونت سازمان یافته و خودکامگی سیاسی بوده اند و به این سبب مورد تکریم اکثریت جامعه قرار گرفته اند؛ اما، منادیان و مروجان و پیشگامان این مفاهیم همیشه آنطور که باید در زمانه خود و از اعضای جامعه خویش قدر ندیده اند. ]]> Mon, 03 Dec 2018 14:14:35 +0000 <![CDATA[خوش به حال قاچاقچیان]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-254021 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/254021-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست.ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ کس مشخص نشده است، جز قاچاقچیان.متأسفم که این را می‌گویم اما به نظرم در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است. ]]> Sun, 02 Dec 2018 13:41:23 +0000 <![CDATA[اقدام فراقانونی برای مبارزه با پول‌شویی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-254017 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/254017-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C ​به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی عصر شنبه، ۹۷/۹/۱۰ پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. ]]> Sun, 02 Dec 2018 13:16:58 +0000 <![CDATA[در باب پیشنهاد تشکیل مجلس سنا]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-253065 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/253065-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A7 به نقل از آقاى محمد جواد فتحى نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس مطرح شده است که ضرورى است در جهت احیاى مجلس سنا در کشور اقدام شود؛"به گفته فتحی، با این روش می‌توانیم از بسیاری از نهادهای موجود مستغنی باشیم و نیازی به وجود آن‌ها نخواهد بود. او معتقد ‌است: تشکیل و احیای مجلس سنا تبعات مثبتی دارد از جمله اینکه نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب ‌فرهنگی و شورای نگهبان در بُعد حقوقی نخواهیم داشت. او البته یکی از وظایف شورای نگهبان را جدا کرده و می گوید: بحث ‌فقهی و دین‌محور شورای نگهبان باید باقی بماند ولی تداوم بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی ‌توسط شورای نگهبان ضرورتی نخواهد داشت.‌ ]]> Tue, 27 Nov 2018 16:25:30 +0000 <![CDATA[چرا کشور بوتان طی ۳۲ سال پیشرفت بسیار چشمگیری داشت؟ و چرا کشور ما عقب ماند؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-252577 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/252577-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF ​سال ۱۹۷۲ شخصی به نام جیگمه سینگیه وانگچوک پادشاه کشور بوتان شد. ایشان جای پدرش را گرفت و پادشاه کشور شد. وقتی روی کار آمد، همان روز اول، یک سخنرانی کرد و خطاب به مردم بوتان گفت: "من معتقدم که میزان پیشرفت یک کشور به تولید ناخالص ملی‌اش نیست، این خطاست که تولید ناخالص ملی را میزان پیشرفت یک کشور می‌گیرند. ]]> Sun, 25 Nov 2018 16:07:03 +0000 <![CDATA[رنجنامه نیلی و طیب نیا]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-252833 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/252833-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7 صحبت مفصلی با دکتر [علی]طیب نیا داشتم و توفیق دیدار با دکتر [مسعود]نیلی را هم پیدا کردم. ]]> Sat, 24 Nov 2018 16:43:47 +0000 <![CDATA[افتتاح راه‌آهن ارومیه و تشکیل راه‌آهن منطقه‌ای آذربایجان]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-251847 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/251847-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 امروز بسیار خوشحالم که خطِّ‌آهن به ارومیه رسید و به‌طور رسمی توسط رییس جمهور محترم افتتاح شد. پیش از آنکه به نکته‌ای که می‌خواهم طرح کنم بپردازم ضروری می‌دانم به تمام همکاران عزیزِ پیشینم در شرکت ساخت که مسؤولیت اصلی احداث را برعهده داشتند و هم‌چنین همکاران خوبم در وزارت‌ راه‌وشهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و باز هم‌چنین تمام کارگران، مهندسان سخت‌کوش و شرکت‌های مهندسان مشاور طراح و ناظر و شرکت‌های پیمانکاری توانمند که درگیر طراحی و اجرای این پروژه مهم بودند خداقوت و خسته نباشید بگویم. به مردم آذربایجان غربی و نمایندگان محترم آنان در مجلس شورای اسلامی که با جدیت پی‌گیری اجرای آن بودند نیز تبریک و سپاس دارم. امید که هرروز شاهد آبادانی گوشه‌ای از ایران عزیز باشیم.]]> Tue, 20 Nov 2018 15:11:47 +0000 <![CDATA[تحریم‌های جدید چه تفاوتی با تحریم‌های قبل دارد؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-251585 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/251585-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF تحریم‌های جدید تفاوت‌های اساسی با تحریم‌های دور قبل دارد. این تفاوت‌ها را می‌شود در چهار سطح بررسی کرد: ]]> Mon, 19 Nov 2018 13:05:02 +0000 <![CDATA[چه پاسخی به لینا داریم؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-251373 /بخش-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-60/251373-%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 دختری نوجوان در افغانستان متنی شعرمانند را در مجلسی عمومی قرائت کرده و انتشار آن در یوتیوب بازتاب گسترده‌ای یافته است. ]]> Sun, 18 Nov 2018 13:58:42 +0000 <![CDATA[آیا در رویه هاى پیمان ارزى بازنگرى مى شود؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-250662 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/250662-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF پیرو درخواست های مکرر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل ٢٠/٦/٩٧بانک مرکزی در رابطه با ساز و کار بازگشت ارز حاصل از صادرات ،جلسات متعددی از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صمت ،وزارت جهاد کشاورزی ،بانک مرکزی ،گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی تشکل های صادراتی در هفته های اخیر برگزار و پیشنهادات بخش خصوصی جمع بندی و ارائه گردید که البته با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد. ]]> Wed, 14 Nov 2018 14:13:49 +0000