<![CDATA[اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران]]> https://www.eghtesadnews.com Tue, 04 Oct 2022 07:57:51 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پوتین از شکست، پیروزی می سازد؟ /بادگیرها می چرخند!]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525389 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525389-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%AF
اگر اوکراین و غرب به تشدید تنش ادامه دهند، پوتین با انجام کاری که بارها هشدار داده است پاسخ خواهد داد: استفاده از سلاح های هسته ای.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 07:42:57 +0000
<![CDATA[فوری/ زاهدی وفا، وزیر کار شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525395 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525395-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
نمایندگان مجلس به محمد هادی زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد داد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 07:42:04 +0000
<![CDATA[آقای رئیسی! گفتید فردی فرزندش تابعیت خارج از ایران دارد خودش هم برود/ ما منتظر اجرا هستیم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525393 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525393-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «نمی‌شود که من وزیر کابینه‌ای انتخاب کنم که ۲ فرزند او در کانادا به دنیا آمده‌اند»، اظهار کرد: آقای زاهدی وفا انسانی بسیار خوب و نیکو با سرمایه‌ای هزار میلیاردی هستند؛ اصلا کاری ندارم که این اموال از کجا آمده است اما انقلابی که امام راحل گفت، انقلاب مستضعفان و محرومان و پا برهنگان است.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 07:35:31 +0000
<![CDATA[خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق ها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525390 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525390-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7
سخنگوی دولت از افزایش حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان با همکاری مجلس شورای اسلامی خبر داد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 07:29:04 +0000
<![CDATA[تاجگردون را از مجلس منع کردیم برای ارث پدرش/ زاهدی وفا 24 قطعه زمین دارد/ او سابقه ایثارگری هم ندارد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525386 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525386-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائل به اقتصاد سرمایه‌داری و امپریالیستی است.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 07:18:35 +0000
<![CDATA[نادران هشدار داد/ اگر زاهدی وفا فقیر بود، آن وقت صلاحیت داشت؟/ من به صلاحیت او شهادت می دهم /دعوای ارث و میراث چرا در مجلس بیان می شود؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525382 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525382-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
نماینده مردم تهران گفت: من به صلاحیت و توانمندی آقای زاهدی وفا شهادت می‌دهم و به علاوه نسبت به شرایط هم هشدار می‌دهم.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 07:02:54 +0000
<![CDATA[زمان استفاده از بسته‌های اینترنت تمدید می‌شود؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525380 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525380-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زمان استفاده از بسته‌های اینترنت همراه پس از رفع محدودیت‌ها تمدید می‌شود.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 06:55:48 +0000
<![CDATA[زاهدی وفا گفت سرایدارم/ 3 هزار میلیارد پول دارد/ او اموال را به نام برادر بیمارش کرده]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525378 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525378-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ گفت: گزینه پیشنهادی وزارت کار با مجلس تعامل نداشته و اموال نجومی بسیار زیاد دارد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 06:39:36 +0000
<![CDATA[گربه دردسرساز برای ضرغامی روی آنتن زنده+ فیلم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525379 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525379-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
فیلمی از چسبیدن یک گربه هنگام مصاحبه ضرغامی وزیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با خبرنگار صدا و سیما را مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 06:39:24 +0000
<![CDATA[وعده ابراهیم رئیسی به مردم کردستان]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525377 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525377-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 ]]> Tue, 04 Oct 2022 06:32:55 +0000 <![CDATA[زدوخورد بین دانشجویان دانشگاه شریف و نیروهای امنیتی به روایت روزنامه دولت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525373 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525373-%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
روزنامه ایران روایتی از حوادث یکشنبه شب دانشگاه صنعتی‌شریف منتشر کرد و بر شلیک نیروهای امنیتی به داخل دانشگاه مهر تایید زد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 06:10:45 +0000
<![CDATA[بازگشت مجری جنجالی به تلویزیون!]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525372 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525372-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
شبکه سه سیما اعلام کرد فصل جدید برنامه «سیم آخر» به زودی از این شبکه روی آنتن می رود.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 06:04:18 +0000
<![CDATA[پاسخ ایران به بیانیه جو بایدن]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525370 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525370-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
سخنگوی وزارت خارجه نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا بهتر بود نگران تحریم‌های بی‌شمار و به اذعان دولت آمریکا بی‌سابقه و فلج کننده علیه ملت ایران باشد که اِعمال آنها علیه هر ملتی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:54:26 +0000
<![CDATA[رئیسی: دشمن می‌خواست حتی آب خوردن ما بَند تحریم‌ها باشد/ گرفتار حاشیه‌ها نشویم ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525368 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525368-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
رئیس جمهور در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن می‌خواست همه زندگی ما حتی آب خوردن به تحریم‌ها بند شود.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:43:37 +0000
<![CDATA[پیش بینی هواشناسی برای پایان هفته/ باران در راه است]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525367 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525367-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سازمان هواشناسی با اشاره به آغاز بارش باران در نیمه شمالی کشور از روز پنجشنبه اعلام کرد: امروز و فردا جو آرامی بر کشور حاکم است.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:39:26 +0000
<![CDATA[قالیباف: بیانات رهبر انقلاب مرز میان مردم و آشوبگران را مشخص کرد ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525366 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525366-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بیانات حکیمانه روز گذشته رهبر انقلاب در مراسم پایان دوره دانشجویان افسری بار دیگر مرزبندی میان مردم و آشوبگران را مشخص کرد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:39:06 +0000
<![CDATA[واکنش بایدن به اعتراضات اخیر در ایران ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525363 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525363-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
در ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن، رییس‌جمهور آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی در یک‌ بیانیه، به رخ‌دادهای اخیر ایران واکنش نشان داد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:18:05 +0000
<![CDATA[پیام اعتراضات اخیر مردم از نگاه اصلاح طلب معروف/ نسل فعلی فقط می خواهند زندگی کنند ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525362 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525362-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
وزیر دولت اصلاحات با اشاره به مجوز ندادن برای ایجاد یک اعتراض و تجمع توسط مردم گفت: 30 نماینده مردم تهران، می توانستند صدای مردم باشند و تبعا، حجم صدای آنان مردم را بی نیاز می کرد. پیام این اعتراضات این است که ما مجبوریم برای کوچکترین مطالباتمان باید فریاد بزنیم تا به گوش مسئولان برسد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:13:28 +0000
<![CDATA[پیام احساسی سربازان اوکراینی به فرزندانشان+ فیلم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525361 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525361-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
سرباز اوکراینی که در خط مقدم جنگ اوکراین و روسیه است برای فرزند خود پیغامی احساسی می‌خواند.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 05:03:18 +0000
<![CDATA[واکنش تند کره جنوبی به آزمایش موشکی کره شمالی/ قاطعانه پاسخ می‌دهیم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525360 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525360-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
رئیس‌جمهور کره جنوبی در واکنش به پنجمین آزمایش موشکی کره شمالی در یک هفته اخیر مدعی شد این اقدام پیونگ‌یانگ با واکنش «قاطع» سئول و متحدانش روبرو خواهد شد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:58:34 +0000
<![CDATA[آیا فیلترینگ همیشگی خواهد بود؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525359 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525359-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
طی روزهای اخیر اینترنت در سراسر کشور با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و بسیاری از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و واتساپ فیلتر شده‌اند. شنیده‌ها حاکی از این است که قطعی اینترنت زیان اقتصادی شدیدی برای دولت به همراه داشته به طوری که هزینه‌های فیلترینگ و نبود اینترنت معادل درآمد یک سال نفت ایران است!
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:54:35 +0000
<![CDATA[رای فراکسیون انقلاب اسلامی به وزیر پیشنهادی کار چه بود؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525358 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525358-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
اعضای فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی نظر موافق خود را درباره وزیر پیشنهادی کار اعلام کردند.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:50:46 +0000
<![CDATA[تصمیم مهم جو بایدن درباره اینترنت ایران]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525356 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525356-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه مقامات ایرانی اعمال خواهد کرد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:39:55 +0000
<![CDATA[در این مواقع به هیچ وجه ورزش نکنید!]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525342 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525342-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
اقتصادنیوز: ورزش کردن همیشه هم مناسب و مفید نیست و در زمان ها و موقعیت های خاص حتی مضر هم هست .
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:25:35 +0000
<![CDATA[کنایه های معنادار به علم الهدی /آیا با خانواده مهسا امینی همدلی آرامش بخش کردید؟ /چرا نمایندگان در اوهام خود غوطه ورند؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525352 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525352-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
آن زمان که مشفقانه و دردمندانه و آینده‌نگرانه التماس می‌کردیم، که تریبون‌های آخر هفته را، به خصوص در بلاد خودمختارخوانده، پژواکی نسازید برای رودررو قراردادن مردم با یکدیگر؛ ولو به بهانه‌ی حجاب؛ کاش امروز را می‌دیدند و می‌شنیدند.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:23:56 +0000
<![CDATA[جمجمه این انسان یک میلیون سال قدمت دارد! +عکس]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525341 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525341-%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
اقتصادنیوز: باستانشنان جمجمه کاملی را پیدا کردند که تشخیص دادند متعلق به انسانی باستانی بوده که تقریباً یک میلیون سال پیش، در دوران «پلیستوسن میانه» زندگی می‌کرده است.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:15:24 +0000
<![CDATA[۶ اشتباه رایجی که پوستتان را نابود می کند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525339 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525339-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز: کرم ضد آفتاب هنگام بیرون رفتن در تابستان به محافظت از پوست شما کمک می‌کند، اما استفاده از آن حتی اگر تمام روز را در خانه بگذرانید می‌تواند از پیری پوست جلوگیری کند.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 04:05:44 +0000
<![CDATA[چند توصیه جمهوری اسلامی به نیروهای امنیتی /بازداشت دانشجویان و جوانان سریعتر پایان یابد /نابسامانی اقتصادی دلیل اصلی اعتراضات است]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525332 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/525332-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به حوادث اخیر پرداخت.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 03:56:20 +0000
<![CDATA[واکنش بازیگر مشهور به یک شایعه جنجالی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525336 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525336-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C
ناقتصادنیوز: ماینده بروس ویلیس شایعه فروش حق استفاده از چهره‌ این بازیگر را تکذیب کرد.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 03:55:42 +0000
<![CDATA[عکسی عجیب از یک یخچال باستانی در قلعه ای در بلغاستان ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-525335 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/525335-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز: باستان شناسان در حال حفاری در قلعه لژیونر رومی نووا، یک ظرف ساخته شده از صفحات سرامیکی را پیدا کردند که در زیر زمین فرو رفته بودند و ساکنان قلعه از آن به عنوان «یخچال» برای نگهداری مواد غذایی استفاده می‌کردند.
]]>
Tue, 04 Oct 2022 03:45:50 +0000