<![CDATA[اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران]]> https://www.eghtesadnews.com Tue, 22 Jun 2021 20:58:28 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تدابیر بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421206 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421206-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت کشور در سال ۹۹ گفت: تدابیر لازم برای تامین ارز کالا‌های اساسی اندیشیده شده است.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 18:35:37 +0000
<![CDATA[پیش بینی بورس فردا/ خریداران پُرقدرت شدند/ خوش بینی سهامداران]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421184 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/421184-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز: با افزایش توان خریداران،فعالان پیش بینی می کنند در بورس فردا با این وضعیت، شاخص کل خود را برای ورود به کانال 1.2 میلیون واحد آماده کند.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 18:00:00 +0000
<![CDATA[جوسازی نوسان‌گیران در بازار ارز]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421136 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421136-%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
اقتصادنیوز: امروز اول تیرماه 1400 فضای بازار بیش از گذشته مترصد دریافت اخبار سیاسی اس. و دلار تحت تاثیر جوسازی نوسان‌گیران و استفاده از اخبار دولت آینده و مذاکرت احیای برجام به بالای مرز حساس 24 هزار و 200 تومان سوق پیدا کرد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 17:00:15 +0000
<![CDATA[ ریزش قیمت ها در بازار خودرو+ جدول]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421192 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421192-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که ریزش قیمت ها در بازار خودرو در روز گذشته نیز نتوانست رونق را به بازار خودرو بازگرداند.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 16:16:35 +0000
<![CDATA[پوکر بورسی‌ها در نه‌به‌دولت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421175 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/421175-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
در پنجمین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی تنها 200 میلیارد تومان از کسری دولت مرتفع شد. مقایسه با سال گذشته نشان می دهد این رقم 11.7 درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 15:33:14 +0000
<![CDATA[منحنی نرخ بازدهی در 1 تیر +نمودار ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421159 /بخش-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-113/421159-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
اقتصادنیوز: امروز اول تابستان 1400 اگرچه میزان معاملات اوراق با جهش مواجه بود، اما این جهش نتوانست حجم معاملات را به بالاهی مرز 200 میلیارد تومانی باز گرداند.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 15:15:35 +0000
<![CDATA[ورود دلار آمریکا به کانال 24 هزار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421064 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421064-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
اقتصادنیوز: امروز اول تیرماه 1400 دلار آمریکا به کانال 24 هزار تومانی وارد شد. درهم امارات نیز بالای مرز 6 هزار و 600 تومان به نوسانات خود ادامه داد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 15:15:06 +0000
<![CDATA[یک عرضه بلوکی جدید/ معاملات دو نماد تایید نشد/دور جدید عرضه اوراق تبعی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421160 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/421160-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C
اقتصادنیوز: بخشی از معاملات انجام شده در دو نماد به تایید ناظر بازار نرسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 15:05:15 +0000
<![CDATA[ادامه سقوط بیت‌کوین]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421179 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421179-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
اقتصادنیوز : سقوط قیمت بیت‌کوین و ارزهای مجازی امروز تحت تأثیر تشدید برخورد با ارزهای مجازی در چین شدت گرفته و عصر امروز قیمت بیت‌کوین برای اولین بار در سال جاری از ۳۰ هزار دلار پایین‌تر آمده است.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 15:02:09 +0000
<![CDATA[بانک مرکزی تکلیف کارتخوان‌ها را مشخص کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421174 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421174-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تکلیف بانک مرکزی درباره ساماندهی کارتخوان ها مشخص شد گفت: مقرر شد نحوه صدور مجوز فعالیت و شماره اقتصادی و اختصاصی شناسه یکتا به کلیه بنگاههای اقتصادی و مودیان مالیاتی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی باشد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 14:59:29 +0000
<![CDATA[۶۵ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421171 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421171-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
اقتصادنیوز :‌رئیس سازمان دامپزشکی از روند منظم کشتار طیور در کشتارگاههای کشور طی ۱۰ روز کاری اخیر خبر داد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 14:53:09 +0000
<![CDATA[سمند EF7 بازهم گران شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421134 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-106/421134-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
اقتصادنیوز : سمند LX با موتور EF7 اولین روز تیرماه دو میلیون افزایش قیمت را ثبت کرد تا به این طریق نواز افزایش قیمت این خودرو در هفته های اخیر پاره نشود.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 14:30:01 +0000
<![CDATA[ارزش سبد بورسی سهام عدالت یک تیر 1400/ موتور رشد روشن شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421149 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/421149-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF
اقتصادنیوز: موتور رشد ارزش سبد بورسی سهام عدالت در حال روشن شدن است.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 14:13:42 +0000
<![CDATA[خودرویی ها در لیست خرید/ بانکی ها در لیست فروش]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421148 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/421148-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
اقتصادنیوز: لیست خریداران و فروشندگان بورس بازان نسبت به روزهای قبل تغییر کرد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 14:13:31 +0000
<![CDATA[سکته قیمتی در بازار خودروهای سایپا + جدول قیمت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421123 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-106/421123-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
​​اقتصادنیوز: بازار خودروهای پرطرفدار سایپا که از ابتدای هفته بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شدند امروز نیز با ثبات قیمت در بازار عرضه شدند.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 14:12:25 +0000
<![CDATA[وام اجاره به مستاجران ۶ ماهه دوم هم تعلق می گیرد ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421157 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421157-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز :‌معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم سال هم تعلق می‌گیرد و همه مستاجرانی که متقاضی این تسهیلات هستند می‌توانند تا پایان شهریورماه نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:52:50 +0000
<![CDATA[قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421061 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421061-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت سکه امامی امروز در بازار با رشد همراه شد و به ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:39:45 +0000
<![CDATA[قیمت گرم طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421058 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421058-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار طلا امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۰۴۱,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و چهارصد ) ) تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:35:55 +0000
<![CDATA[تورم سالانه خرداد به 43 دردصد رسید ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421155 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421155-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
اقتصادنیوز :‌نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٣.٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:35:28 +0000
<![CDATA[قیمت پوند امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421145 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421145-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت پوند امروز افزایش یافت و به ۳۳,۵۶۱ (سی و سه هزار و پانصد و شصت و یک ) تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:33:10 +0000
<![CDATA[قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421063 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421063-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۲۳,۶۲۶ (بیست و سه هزار و ششصد و بیست و شش ) تومان اعلام شد.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:31:23 +0000
<![CDATA[قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421030 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421030-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار امروز شاهد رشد قیمت درهم امارات بود که به ۶,۶۱۰ (شش هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:27:41 +0000
<![CDATA[قیمت یورو امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421029 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421029-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
بازار امروز شاهد رشد قیمت یورو است که به ۲۸,۷۵۷ (بیست و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:24:26 +0000
<![CDATA[قیمت سکه نیم سکه ربع سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421028 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421028-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش همراه شد و به ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و بیست هزار)تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:20:42 +0000
<![CDATA[قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱|دلار بالا رفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421022 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421022-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA
قیمت دلار امروز در بازار بالارفت و به۲۴,۲۱۰ (بیست و چهار هزار و دویست و ده ) تومان رسید.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:16:29 +0000
<![CDATA[جهش بورس‌ در روز نخست تابستان]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421094 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/421094-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز: امروز اول تیر 1400 برای اهالی بورس روز خوشایندی بود، شاخص‌ها رشد کردند و قیمت سهام اغلب نمادهای بازار افزایش یافت.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:11:03 +0000
<![CDATA[قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱| افزایش قیمت ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421021 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421021-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد همراه شد و به، ۱,۰۴۱,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:09:10 +0000
<![CDATA[نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱|قیمت ها همچنان صعودی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421019 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-40/421019-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
قیمت سکه امامی امروز روند افزایش را تجربه کرد و به ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید. قیمت دلار هم بالا رفت.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 13:05:17 +0000
<![CDATA[​تیم اقتصادی احتمالی رئیسی چه کسانی هستند؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421141 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/421141-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز :‌برای بسیاری از مردم تیم اقتصادی دولت جدید قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای است.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 12:37:26 +0000
<![CDATA[محدودیت های واردات در مقابل صادرات]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421138 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-54/421138-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
فعالان اقتصادی در حالی از اعمال محدودیت‌های جدید برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات و نیز سقف و سابقه واردات سخن می‌گویند که صدور ابلاغیه 177 برای آنان، نویدبخش پایان اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌سویه در حوزه تجارت بود.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 12:27:41 +0000